Koncesije

V postopkih podelitve izključne ali posebne pravice nudimo pravno in poslovno svetovanje.

 

Za naročnike

  • Svetovanje v postopkih podelitve koncesij, tako v postopkih javno-zasebnega partnerstva, kakor v drugih javnopravnih podelitvah koncesij.
  • Priprava osnutka koncesijskega akta.
  • Priprava osnutka koncesijske pogodbe.

Za ponudnike

  • Pregled javnega razpisa.
  • Priprava prijave/ponudbe.
  • Priprava pravnega sredstva.