Javno zasebno partnerstvo

V postopku sklenitve javno zasebnega partnerstva nudimo celovito storitev, od identifikacije potrebe do realizacije JZP z najprimernejšim modelom.

 

Za naročnike:

 • Svetovanje pri odločitvi o najprimernejši obliki in modelu javnozasebnega partnerstva.
 • Svetovanje v predhodnem postopku in priprava osnutkov odločitev v predhodnem postopku.
 • Vodenje in izvedba postopka za pridobitev zasebnega partnerja (priprava razpisne dokumentacije, izvedba konkurenčnega dialoga).
 • Pregled prispelih ponudb in priprava končnega poročila.
 • Priprava akta o izbiri izvajalca javno zasebnega partnerstva.
 • Priprava pogodbe o javno zasebnem partnerstvu, vključno z vsemi spremljajočimi postopki uskladitev in pogajanj.
 • Priprava odločitve o morebitnem vloženem pravnem sredstvu.

Za ponudnike:

 • Pregled poziva in priprava vloge o zainteresiranosti.
 • Pregled javnega razpisa.
 • Priprava ponudbe.
 • Preučitev akta o izbiri izvajalca/odločbe o izbiri.
 • Pregled (osnutka) pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu in sodelovanje pri usklajevanju in pogajanjih o vsebini pogodbe.
 • Uveljavitev pravnega varstva.