Poslovanje subjektov javnega prava in gospodarskih družb

Na podlagi izkušenj in strokovnega znanja nudimo pravno in poslovno svetovanje javnim organizacijam in gospodarskim družbam.

 

  • Analiza poslovanja in priprava mnenj s pravnega, finančnega in davčnega področja.
  • Priprava finančnih načrtov in finančnih analiz.
  • Svetovanje pri spremembah dejavnosti, spremembah organiziranosti, ustanavljanju drugih subjektov.
  • Svetovanje na področja urejanja odnosov z naročniki in financerji.
  • Priprava osnutkov internih aktov, pogodb in drugih aktov.