Prijava na razpise EU ter drugih financerjev in vodenje projektov

Pri iskanju dodatnih finančnih virov svetujemo tako pri oblikovanju ideje, pripravi prijave kot tudi pri izvedbi projekta.

  • Načrtovanje projektov
  • Svetovanje pri prijavah na razpise
  • Izdelava investicijske dokumentacije
  • Projektno vodenje – spremljanje izvajanja projekta