Strokovno jedroMilena Basta Trtnik, univ. dipl. prav.

je strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij, javno zasebnega partnerstva, poslovanja subjektov javnega prava ter projektnega vodenja. Kot nekdanja dolgoletna svetovalka na Državni revizijski komisiji in z večletnim delovanjem v okviru svetovalnega podjetja ima veliko izkušenj in znanja z omenjenih področij.

E-pošta: milena@bonorum.si
T: 059 099 620
M: 031 301 169Aljoša Trtnik, univ. dipl. ekon.

ima večletne izkušnje iz davčnega svetovanja v vodilnih mednarodnih svetovalnih družbah. Sodeloval je pri finančnem in poslovnem vodenju večjih javnih zavodov, kjer je pridobil znanja in izkušnje glede uvajanja novih poslovnih procesov, prijav na razpise in črpanja EU sredstev ter izvajanja večjih investicijskih projektov.

E-pošta: aljosa@bonorum.si
T: 0820 56 060
M: 041 391 724

 

Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.

 

Vida Kostanjevec je vrhunska strokovnjakinja na področju javnega naročanja, javno-zasebnega partnerstva in koncesij. Od leta 1998 do 2021 je bila zaposlena na Državni revizijski komisiji, pri čemer je bila v obdobju od 1. 7.2005 do 24.12.2014 članica Državne revizijske komisije, kasneje pa je opravljala naloge svetovalke predsednika Državne revizijske komisije. Je avtorica več knjig, komentarjev zakonov in priročnikov  ter številnih člankov, ki obravanajo institute navedenih treh pravnih področij. 

 

E-pošta: vida@bonorum.si
T: 059 099 620
M: 031 730 440

 

Bibliografija:

 
 • Strokovni prispevek: ZJN-3C - še ena nepremišljena, politično všečna novela, Pravna praksa,  št. 39-40, 2021
 • Knjiga: Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah s komentarjem, Uradni list RS, 2020 (soavtorji: Aleksij Mužina, Vida Kostanjevec, Petra Čas, Branko Kašnik in Matej Čepeljnik)
 • Strokovni prispevek: P, Ponudnik, ki je oddal nedopustno ponudbo ima pravico do vpogleda v izbrano ponudbo, Javna naročila in koncesije v praksi, Forum media, december 2019
 • Strokovni prispevek: Prednosti in pasti okvirnega sporazuma, Javna naročila in koncesije v praksi, Forum media, december 2019
 • Strokovni prispevek: Prednosti in pasti okvirnega sporazuma, Javna naročila in koncesije v praksi, Forum media, september 2019
 • Uvodnik: Naš svet javnih naročil, Pravna praksa, 2019, št. 21
 • Strokovni prispevek: Kam smo zašli z novelo ZJN-3A?, Pravna praksa, 2019, št.3
 • Strokovni članek: Občina kot naročnik s področja infrastrukturne dejavnosti, Pravna praksa, 2018, št. 6.
 • Strokovni članek: Poziv za predložitev dokazil samo od najugodnejšega ponudnika? Ne vedno!, Pravna praksa, 2017, št. 24-25.
 • Strokovni prispevek: Težave pri pravici do vpogleda po novem ZJN-3, Pravna praksa, 2016, št. 39-40. 
 • Strokovni članek: Energetsko pogodbeništvo? Da, a s previdnostjo., Tax-Fin-Lex, 2016, št. 27.
 • Strokovni članek: Pravočasnost zahtevka za revizijo, Tax-fin-lex, 2016, št. 25
 • Strokovni prispevek: Ravnanja naročnika in ponudnika pri (pred)pripravi javnega naročila, Pravna praksa, 2016, st. 28.
 • Strokovni prispevek: Evidentiranje javne službe in tržne dejavnosti, Revija Združenja zdravstvenih zavodov NOVIS, 2016, št 5. 
 • Strokovni komentar: Zakon o javnem naročanju s komentarjem, Pravna praksa, 2016, št. 24.
 • Knjiga: Zakon o javnem naročanju s komentarjem, Uradni list RS, maj 2016 (soavtorji: Milena Basta Trtnik, Vida Kostanjevec, Sašo Matas, mag. Maja Potočnik,  mag. Urška Skok Klima)
 • Strokovni članek: Enakopravnost ponudnikov z vidika istovrstnosti kršitve, Pravna praksa, 2015, št. 42-43.
 • Strokovni članek: Nov zakon o javnem naročanju, revija Gradbenik, november 2015
 • Strokovni članek: Bodo odslej popolne ponudbe sestavljali naročniki?, Pravna praksa, 2015, št. 7/8.
 • Strokovni članek: Predlog ZJN-3, Pravna praksa, 2015, št. 22, priloga str. V –VII.
 • Strokovni komentar: Vlaganje in reševanje revizijskih zahtevkov v praksi, Pravna praksa, 2014, št. 21.
 • Strokovni prispevek: Financiranje in izvajanje tržne dejavnosti izvajalcev javnih služb, Pravna praksa, 2014.
 • Strokovni članek: Predlog ZJN-2E, Pravna praksa, 2014, št.3.
 • Strokovni komentar: Uvodna pojasnila k čistopisu ZJN-2, Pravna praksa, 2014, št.2.
 • Strokovni članek: Najnižja cena kot pravilo za zoževanje števila primernih kandidatov v prvi fazi postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti?, Pravna praksa, 2013, št. 28, str. 12.
 • Strokovni prispevek: Priprava na postopek oddaje javnega naročila, Pravna praksa, 2013, št. 19.
 • Strokovni članek: Posebnosti pravne ureditve javnega naročanja na obrambnem in varnostnem področju, Pravna praksa, 2013, št. 9.
 • Strokovni članek: Nova pravna ureditev javnega naročanja na obrambnem in varnostnem področju, Pravna praksa, 2013, št. 8.
 • Strokovni članek: Velika strokovna napaka kot element izločitve ponudnikov, Pravna praksa, 2013, št. 5.
 • Strokovni članek: Pasti davčnega optimiranja, Davčno finančna praksa, 2008, št. 9.
 • Strokovni članek: Opredelitev meril za izbiro najugodnejše ponudbe, Pravna praksa, 2006, št. 10.
 • Vsebinski pregled in priprava priročnikov Manual on Public Procurement Remedies Procedures for Tenderers in  Manual on Public Procurement Remedies Procedures for Contracting Entities, Državna revizijska komisija, leto 2006.

  

Sodelovanje z mediji: