Javna naročila

V postopku oddaje javnih naročil in postopkih pravnega varstva nudimo pravno in poslovno svetovanje naročnikom in ponudnikom.

Za naročnike:

 • Pomoč pri definiranju predmeta javnega naročila.
 • Svetovanje pri izbiri vrste postopka oddaje javnega naročila.
 • Priprava razpisne dokumentacije in pogodbe o izvedbi javnega naročila.
 • Pomoč pri podaji odgovorov na zastavljena vprašanja preko Portala javnih naročil.
 • Pregled prejetih ponudb.
 • Priprava osnutka odločitve o oddaji javnega naročila.
 • Priprava osnutka končnega poročila.
 • Priprava osnutka odločitve o morebitnem vloženem zahtevku za revizijo.

Za ponudnike:

 • Pomoč pri iskanju partnerjev/podizvajalcev.
 • Pregled razpisne dokumentacije.
 • Priprava ponudbe.
 • Preučitev odločitve o oddaji javnega naročila.
 • Vpogled v ponudbe.
 • Morebitna priprava zahtevka za revizijo v predrevizijskem postopku.
 • Priprava opredelitve izbranega ponudnika do vloženega zahtevka za revizijo.