Strokovno jedroMilena Basta Trtnik, univ. dipl. prav.

je strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij, javno zasebnega partnerstva in poslovanja subjektov javnega prava. Kot nekdanja dolgoletna svetovalka na Državni revizijski komisiji ima veliko izkušenj in znanja z omenjenih področij.

E-pošta: milena@bonorum.si
T: 059 099 620
M: 031 301 169Aljoša Trtnik, univ. dipl. ekon.

ima večletne izkušnje iz davčnega svetovanja v vodilnih mednarodnih svetovalnih družbah. Sodeloval je pri finančnem in poslovnem vodenju večjih javnih zavodov, kjer je pridobil znanja in izkušnje glede uvajanja novih poslovnih procesov, prijav na razpise in črpanja EU sredstev ter izvajanja večjih investicijskih projektov.

E-pošta: aljosa@bonorum.si
T: 0820 56 060
M: 041 391 724

 

Bibliografija:

 
 •  Uvodnik: Naš svet javnih naročil, Pravna praksa, 2019, št. 21
 • Strokovni prispevek: Kam smo zašli z novelo ZJN-3A?, Pravna praksa, 2019, št.3
 • Strokovni članek: Občina kot naročnik s področja infrastrukturne dejavnosti, Pravna praksa, 2018, št. 6.
 • Strokovni članek: Poziv za predložitev dokazil samo od najugodnejšega ponudnika? Ne vedno!, Pravna praksa, 2017, št. 24-25.
 • Strokovni prispevek: Težave pri pravici do vpogleda po novem ZJN-3, Pravna praksa, 2016, št. 39-40. 
 • Strokovni članek: Energetsko pogodbeništvo? Da, a s previdnostjo., Tax-Fin-Lex, 2016, št. 27.
 • Strokovni članek: Pravočasnost zahtevka za revizijo, Tax-fin-lex, 2016, št. 25
 • Strokovni prispevek: Ravnanja naročnika in ponudnika pri (pred)pripravi javnega naročila, Pravna praksa, 2016, st. 28.
 • Strokovni prispevek: Evidentiranje javne službe in tržne dejavnosti, Revija Združenja zdravstvenih zavodov NOVIS, 2016, št 5. 
 • Strokovni komentar: Zakon o javnem naročanju s komentarjem, Pravna praksa, 2016, št. 24.
 • Knjiga: Zakon o javnem naročanju s komentarjem, Uradni list RS, maj 2016 (soavtorji: Milena Basta Trtnik, Vida Kostanjevec, Sašo Matas, mag. Maja Potočnik,  mag. Urška Skok Klima)
 • Strokovni članek: Enakopravnost ponudnikov z vidika istovrstnosti kršitve, Pravna praksa, 2015, št. 42-43.
 • Strokovni članek: Nov zakon o javnem naročanju, revija Gradbenik, november 2015
 • Strokovni članek: Bodo odslej popolne ponudbe sestavljali naročniki?, Pravna praksa, 2015, št. 7/8.
 • Strokovni članek: Predlog ZJN-3, Pravna praksa, 2015, št. 22, priloga str. V –VII.
 • Strokovni komentar: Vlaganje in reševanje revizijskih zahtevkov v praksi, Pravna praksa, 2014, št. 21.
 • Strokovni prispevek: Financiranje in izvajanje tržne dejavnosti izvajalcev javnih služb, Pravna praksa, 2014.
 • Strokovni članek: Predlog ZJN-2E, Pravna praksa, 2014, št.3.
 • Strokovni komentar: Uvodna pojasnila k čistopisu ZJN-2, Pravna praksa, 2014, št.2.
 • Strokovni članek: Najnižja cena kot pravilo za zoževanje števila primernih kandidatov v prvi fazi postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti?, Pravna praksa, 2013, št. 28, str. 12.
 • Strokovni prispevek: Priprava na postopek oddaje javnega naročila, Pravna praksa, 2013, št. 19.
 • Strokovni članek: Posebnosti pravne ureditve javnega naročanja na obrambnem in varnostnem področju, Pravna praksa, 2013, št. 9.
 • Strokovni članek: Nova pravna ureditev javnega naročanja na obrambnem in varnostnem področju, Pravna praksa, 2013, št. 8.
 • Strokovni članek: Velika strokovna napaka kot element izločitve ponudnikov, Pravna praksa, 2013, št. 5.
 • Strokovni članek: Pasti davčnega optimiranja, Davčno finančna praksa, 2008, št. 9.
 • Strokovni članek: Opredelitev meril za izbiro najugodnejše ponudbe, Pravna praksa, 2006, št. 10.
 • Vsebinski pregled in priprava priročnikov Manual on Public Procurement Remedies Procedures for Tenderers in  Manual on Public Procurement Remedies Procedures for Contracting Entities, Državna revizijska komisija, leto 2006.

  

Sodelovanje z mediji: