Izobraževanja

Izobraževanja

2022

Omejevanje korupcijskih tveganj pri javnem naročanju, MJU, marec 2022

Milena Basta Trtnik bo v okviru Upravne akademije, MJU , izvedla usposabljanje v zvezi z omejevanjem korupcijskih tveganj pri javnem naročanju. 

Strokovnjak za javno naročanje, Uradni list RS, marec 2022

Milena Basta Trtnik je sodelovala kot predavateljica 3 modula v okviru usposabljanja Strokovnjak za javno naročanje.

Dnevi prakse javnih naročil, Uradni list RS, marec 2022

Milena Basta Trtnik je s temo Projektni natečaj sodelovala na Dnevih prakse javnih naročil. 

Posledice pandemije v postopkih javnega naročanja, Verlag Dashofer, marec 2022

Milena Basta Trtnik je izvedla usposabljanje v zvezi s posledicami pandemije na področju javnega naročanja. 

Omejevanje korupcijskih tveganj pri javnem naročanju, MJU, marec 2022

Milena Basta Trtnik je izvedla usposabljanje na temo omejevanja korupcijskih tveganj pri javnem naročanju. Organizator je MJU, Upravna akademija.

Omejevanje korupcijskih tveganj pri javnem naročanju, MJU, februar 2022

Milena Basta Trtnik je izvedla usposabljanje na temo omejevanja korupcijskih tveganj pri javnem naročanju. Organizator je MJU, Upravna akademija.

Posledice pandemije v postopkih javnega naročanja v zdravstvu, januar 2022

Milena Basta Trtnik je izvedla interaktivno delavnico na temo Posledice pandemije v postopkih javnega naročanja v zdravstvu.

Organizator dogodka je MedTech Slovenija

2021

Strokovnjak za javno naročanje, december 2021

Milena Basta Trtnik je sodelovala v usposabljanju za naziv Strokovnjak za javno naročanje, v organizaciji Uradnega lista RS. 

Omejevanje korupcijskih tveganj pri javnem naročanju, MJU, december 2021

Milena Basta Trtnik je izvedla usposabljanje na temo omejevanja korupcijskih tveganj pri javnem naročanju. Organizator je Upravna akademija. 

Izvajanje koncesij v praksi, december 2021

Aljoša Trtnik in Milena Basta Trtnik sta dne 1.12.2021 izvedla predavanje izvajanje koncesij v praksi, v sodelovanju z Uradnil listom. 

 

Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila zaradi posledic pandemije, Skupnost občin Slovenije , november 2021

Milena Basta Trtnik je v sodelovanju s SOS izvedla delavnico na temo Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila zaradi posledic pandemije.

 

Strokovno usposabljanje za predsednike in direktorje sodišč ter vodje in direktorje državnih tožilstev, november 2021, november 2021

Milena Basta Trtnik je v okviru strokovnega usposabljanja za predsednike in direktorje sodišč ter vodje in direktorje državnih tožilstev izvedla delavnico na temo javnega naročanja- 

Izvajanje naročil pod mejnimi vrednostmi, Upravna akademija, oktober 2021

Milena Basta Trnik je v sodelovanju z Upravno akademijo izvedla delavnico na temo Izvajanje naročil pod mejnimi vrednostmi. 

Novosti ZJN-3B, aktualna praksa DKOM in Upravnega sodišča, Skupnost občin Slovenije, september 2021

Milena Basta trtnik je v sodelovanju s Skupnost občin Slovenije izvedla intenzivno delavnico na temo Novosti ZJN-3B, aktualna praksa DKOM in Upravnega sodišča.

Kongres javnega naročanja, Uradni list RS, september 2021, september 2021

Milena Basta Trtnik je ponovno sodelovala na Kongresu javnega naročanja s temo Dopolnitev ponudb po novem ZJN-3B. 

Omejevanje korupcijskih tveganj pri javnem naročanju, MJU, marec 2021

Milena Basta Trtnik je izvedla delavnico Omejevanje korupcijskih tveganj pri javnem naročanju. Organizator dogodka je MJU, Upravna akademija.

Omejevanje korupcijskih tveganj pri javnem naročanju, MJU, februar 2021

Milena Basta Trtnik je izvedla delavnico Omejevanje korupcijskih tveganj pri javnem naročanju. Organizator dogodka je MJU, Upravna akademija.

Dnevi prakse javnih naročil, Uradni list RS, februar 2021

Milena Basta trtnik je sodelovala na Dnevih prakse javnih naročil s temo Postopki, ki omogočajo hitrejšo oddajo javnega naročila. Dogodek je potekal dne 14.3., organizator je bil Uradni list RS. 

Omejevanje korupcijskih tveganj pri javnem naročanju, MJU, februar 2021

Milena Basta Trtnik je izvedla delavnico Omejevanje korupcijskih tveganj pri javnem naročanju. Organizator dogodka je bil MJU, Upravna akademija.

Javno naročanje skozi prakso, MJU, januar 2021

Milena Basta Trtnik je v okviru usposabljanj Upravne akademije izvedla seminar s temo Javno naročanje skozi prakso. 

2020

Strokovno usposabljanje za predsednike in direktorje sodišč ter vodje in direktorje državnih tožilstev, november 2020, november 2020

Milena Basta Trtnik je izvedla Strokovno usposabljanje za predsednike in direktorje sodišč ter vodje in direktorje državnih tožilstev, ki ga organizira Center za izobraževanje v pravosodju.

Novosti na področju uporabe pravil javnih naročil; Skupnost občin Slovenije, oktober 2020

Milena Basta Trtnik je izvedla usposabljanje z naslovom  Novosti na področju uporabe pravil javnih naročil. Organizator dogodka je bila Skupnost občin Slovenije. 

Izobraževanje za sodnike Upravnega sodišča, oktober 2020

Milena Basta Trtnik je dne 5.10.2020 v Ljbljani izvedla usposabljanje za sodnike na Upravnem sodišču s področja javnih naročil. 

Šoli za vodje uradov kadrovsko-pravnih in finančno računovodskih služb 2020, Center za izobraževanje v pravosodju, september 2020

Milena Basta Trtnik je dne 30.9.2020 sodelovala na šoli za vodje uradov kadrovsko-pravnih in finančno računovodskih služb 2020.

Veliki jesenski kongres javnega naročanja, GV Založba, september 2020

Milena Basta Trtnik je sodelovala v tradicionalnem Velikem jesenskem kongresu s temo uporaba ostale zakonodaje v postopkih javnega naročanja. 

Kongres javnega naročanja, Uradni list RS, , september 2020

Milena Basta Trtnik je sodelovala na tradicionalnem Kongresu javnega naročanja. Predstavila bo prakso DKOM v zvezi z delitvijo predmeta na sklope. 

 

Strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, maj 2020

Milena Basta Trtnik je v okviru dveh modulov sodelovala v okviru usposabljanja dodatnih kvalifikacij za Strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji. Organizator dogodka je Uradni list RS, prijave možne na https://www.uradni-list.si/izobrazevanja/dodatna-kvalifikacija/strokovnjakstrokovnjakinja-za-oddajo-javnih-narocil-v-republiki-sloveniji-7

 

 

4. Dnevi prakse javnih naročil, Uradni list RS, april 2020

Milena Basta Trtnik je sodelovala na 4. Dnevih prakse javnih naročil s temo Aktualna praksa Državne revizijske komisije.

Organizator dogodka je bil Uradni list RS.

Spomladanski Veliki kongres javnega naročanja, GV Založba, marec 2020

Milena Basta Trtnik je sodelovala na Spomladanskem Velikem kongresu javnega naročanja s predstavitvijo  Ali ponudniki dovolj natančno preberejo in analizirajo predlog vzorca pogodbe pred oddajo ponudbe? Kje so pasti za ponudnike?

Organizator dogodka je bil GV Založba.

Izzivi javnega naročanja 2020 , Založba Forum Media, februar 2020

Milena Basta Trtnik se je udeležila posveta Izziva javnega naročanja 2020, ki je potekal dne 12.2.2020 Organizator dogodka je bila Založba Forum Media.

 

 

2019

Javna naročila v Sloveniji in Evropski uniji: Zagotavljanje transparentnosti in integritete pri porabi javnih sredstev, Transparency International Slovenija, december 2019

Milena Basta Trtnik je kot razpravljavka sodelovala na mednarodni konferenci Javna naročila v Sloveniji in Evropski uniji: Zagotavljanje transparentnosti in integritete pri porabi javnih sredstev, ki je potekala dne 4.12.2019 v Ljubljani.

Organizator dogodka je bilo društvo Transparency International Slovenija.

 

Javna naročila na sodišču in državnem tožilstvu, Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, november 2019

Milena Basta Trnik je dne 29.11.2019 izvedla izobraževanje predsednike in direktorje sodišč ter direktorje tožilcev,  ki jih je organiziralo Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju. 

Strokovnjak za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, november 2019

Milena Basta Trtnik je kot predavateljica v postopku usposabljanja za pridobitev strokovne kvalifikacije "Strokovnjak za oddajo javni naročil v Republiki Sloveniji". Organizator usposabljanja je bil Uradni list RS.

Omejevanje korupcijskih tveganj pri javnem naročanju, MJU, oktober 2019


Milena Basta Trtnik je izvedla delavnico z naslovom Omejevanje korupcijskih tveganj pri javnem naročanju. Organizotor dogodka je bilo Ministrstvo za javno upravo, Upravna akademija.

Omejevanje korupcijskih tveganj pri javnem naročanju, MJU, oktober 2019

Milena Basta Trtnik je izvedla delavnico z naslovom Omejevanje korupcijskih tveganj pri javnem naročanju. Organizator dogodka je Ministrstvo za javno upravo, Upravna akademija. 

100 vprašanj in odgovorov s področja javnih naročil, Uradni list RS, oktober 2019

Milena Basta Trtnik je s kolegico Majo Prebil dne 4.10.2019 odgovorila na 100 vprašanj s področja javnega naročanja. Organizator dogoddka je bil Uradni list RS.

Veliki jesenski kongres javnega naročanja, GV Založba, september 2019

Milena Basta Trtnik je sodelovala na  Velikem jesenskem kongresu javnega naročanja, ki je potekal dne 16. in 17. 9 .v Portorožu. Organizator dogodka je Gv Založba

 

Kongres javnega naročanja, Uradni list RS, september 2019

Milena Basta Trtnik je ponovno sodelovala na Kongresu javnih naročil, ki je potekal 12. in 13. 9. 2019 v Portorožu. Predstavila je najpogostejše napake pri javnih naročilih, razdeljenih na sklope. 

Novosti javnega naročanja in aktualna praksa Državne revizijske komisije; Gospodarska zbornica Slovenije, maj 2019

Milena Basta Trtnik je s kolegico Urško Skok Klima,predstavico MJU, izvedla izboraževanje z naslovom Novosti javnega naročanja in aktualna praksa Državne revizijske komisije. Izobraževanje je potekalo dne 13.5.2019 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije. Organizator dogodka je bila GZS.

Sodobno računovodstvo v vzgoji in izobraževanju, EDUCA Izobraževanje, april 2019

Milena Basta Trtnik je v okviru tradicionalnega posveta Sodobno računovodstvo v vzgoji in izobraževanju izvedla delavnico na temo kakovostnega izvajanja javnih naorčil v vzgoji in izobraževanju. Posvet je potekal dne 11. in 12. aprila na Ptuju. 

Spomladanski Veliki kongres javnega naročanja, GV Založba , marec 2019

Milena Basta Trtnik je v okviru Velikega spomladanskega kongresa javnega naročanja, ki je potekal 26. in 27. 3. v Portorožu izvedla predavanje z naslovom Omejitve korupcijskih tveganj. Organizator dogodka je bila GV Založba.

Dnevi prakse javnih naročil, Uradni list RS, marec 2019

Milena Basta Trtnik je v okviru 3. Dnevov prakse javnih naročil, ki bodo potekali 13. in 14. 3. v Thermani Laško  izvedla izobraževanje z naslovom Pasti razpisne dokumentacije, ki jih morap oznati vsak ponudnik. Organizator dogodka je bil Uradni list RS. 

 

Izvajanje Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) z uredbo v praksi, Skupnost občin Slovenije, februar 2019

Predstavnika družbe Bonorum d.o.o., Milena Basta Trtnik in Aljoša Trtnik sta dne 12.2.2019 izvedla praktično delavnico z naslovom "Izvajanje Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) z uredbo v praksi".  Organizator dogodka je bila Skupnost občin Slovenije.

Strokovnjak za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, januar 2019

Milena Basta Trtnik je kot predavateljica sodelovala v dveh modulih usposabljanja za pridobitev strokovne kvalifikacije "Strokovnjak za oddajo javni naročil v Republiki Sloveniji". Organizator usposabljanja je Uradni list RS.

 

2018

ZJN-3 v praksi Državne revizijske komisije, Računskega sodišča RS in Upravnega sodišča, Skupnost občin Slovenije, december 2018

Milena Basta Trtnik je dne 6.12.2018 izvedla delavnico z naslovom ZJN-3 v praksi Državne revizijske komisije, Računskega sodišča RS in Upravnega sodišča.

Organizator dogodka je bila Skupnost občin Slovenije.

 

Priprava ponudbe po ZJN-3, z aktualno prakso DKOM, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, november 2018

Milena Basta Trtnik je dne 14.11.2018 izvedla praktično delavnico "Priprava ponudbe po ZJN-3, z aktualno prakso DKOM". Organizator dogodka je bila Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.

Podelitev koncesije in “in house” naročila, Skupnost občin Slovenije, november 2018

Predstavnika družbe Bonorum  d.o.o., Milena Basta Trtnik in Aljoša Trtnik sta dne 20.10.2018 izvedla praktično delavnico z naslovom "Podelitev koncesije in “in house” naročila". Organizator dogodka  je bila Skupnost občin Slovenije.

Gospodarski forum: Obvladovanje korupcijskih tveganj v gospodarskih družbah, Transparency International Slovenia, november 2018

Milena Basta Trtnik je dne 7.11.2018 izvedla praktično delavnico "Obvladovanje korupcijskih tveganj v gospodarskih družbah".  Organizator dogodka je bilo društvo Transparency International Slovenia.

Kongres javnega naročanja, Uradni list RS, september 2018

Milena Basta Trtnik je dne 13.9.2018 sodelovala na Kongresu javnega naročanja, s predstavitvijo teme "Preverjanje pogojev za domače in tuje ponudnike in uporabnost eCertisa". Organizator dogodke je  bil Uradni list RS.

Elektronska oddaja ponudb, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, junij 2018

Milena Basta Trtnik je izvedla delavnico z naslovom "Elektronska oddaja ponudbe". Organizator dogodka je bila OZS Slovenija. 

Strokovnjak za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji, maj 2018

Milena Basta Trtnik JE predavala v okviru kvalifikacij za "Strokovnjak za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji". Organizator je bil Uradni list RS.

Vljudno vabljeni.

Elektronska oddaja ponudb, Skupnost občin Slovenije, april 2018

Milena Basta Trtnik je dne 12.4.2018 izvedla izboraževanje "Elektronska oddaja ponudb". Organizator dogodka je bila Skupnost občin Slovenije.

2. Dnevi prakse javnih naročil, Uradni list RS, april 2018

Milena Basta Trtnik je v okviru 2. Dnevov prakse javnih naročil izvedla predavanje z naslovom Merila po novem, razpoložljiva sredstva in maksimizirana cena.

Organizator dogodka je bil Uradni list Republike Slovenije.

 

Gradnja skozi javno naročanje,OZS, marec 2018

Milena Basta Trtnik je v okviru delavnice z naslovom Nova gradbena zakonodaja, Javno naročanje, Smernice za suhomontažno gradnjo izvedla izobraževanje, v katerem bodo prikazane lastnosti in primeri dobre prakse za javno naročilo gradnje. 

Organizator delavnice je bila Obrtna zbornica Slovenije.

 

Novosti v postopkih pravnega varstva po pravni praksi DKOM in noveli ZPVPJN-B , s predstavitvijo Uredbe o zelenem javnem naročanju, Skupnost občin Slovenije, marec 2018

Milena Basta Trtnik je dne 14.3. 2018 izvedla izobraževanje z naslovom Novosti v postopkih pravnega varstva po pravni praksi DKOM in noveli ZPVPJN-B , s predstavitvijo Uredbe o zelenem javnem naročanju. Organizator dogodka je bila Skupnost občin Slovenije.

Omejevanje korupcijskih tveganj pri javnem naročanju, MJU, marec 2018

.Milena Basta Trtnik jeo v sodelovanju s Transparency International v okviru Upravne akademije, Ministrstvo za javno upravo izvedla delavnico "Omejevanje korupcijskih tveganj pri javnem naročanju". Delavnica je potekala dne 12.03.2018 v Ljubljani.

Omejevanje korupcijskih tveganj pri javnem naročanju, MJU, marec 2018

Milena Basta Trtnik je dne 12.3.2018 izvedla izobraževanje z naslovom "Omejevanje korupcijskih tveganj pri javnem naročanju", ki bo potekalo v Ljubljani, na Langusovi 4. Organizator dogodka je bilo Ministrstvo za javno upravo, Upravna akademija. 

Izvajanje okvirnega sporazuma, MJU, februar 2018

Milena Basta Trtnik je dne 13.2.2018 izvedla seminar z naslovom Izvajanje okvirnega sporazuma. Organizator dogodka je bilo MJU, Upravna akademija.

2017

Strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, november 2017

Milena Basta Trtnik je v okviru usposabljanja za pridobitev naziva Strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji izvedla predavanje na temo priprave dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.

Organizator usposabljanj je bil Uradni list RS.

Prekrškovnopravna šola, Ministrstvo za pravosodje,, november 2017

Milena Basta Trtnik je dne 15.11. 2017 v okviru Prekrškovnopravne šole izvedla predavanje na temo Prekrški skozi javno naročanje. Šola je potekala od 13. bo 15. novembra 2017, organizator dogodka je bilo Ministrstvo za pravosodje.

Posvet o javnem naročanju, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, november 2017

Milena Basta Trtnik je dne 9.11.2017 sodelovala na tradicionalnem Posvetu o javnem naročanju, ki ga organizira Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije. Predstavila je novosti in predloge za učinkovito izvedbo postopka oddaje javnega naročila. 

Omejevanje korupcijskih tveganj pri javnem naročanju, MJU, oktober 2017

Milena Basta Trtnik je v sodelovanju s Transparency International v okviru Upravne akademije, Ministrstvo za javno upravo izvedla delavnico "Omejevanje korupcijskih tveganj pri javnem naročanju" z vidika občin. Delavnica je potekala dne 16.10.2017 v Ljubljani.

 

Omejevanje korupcijskih tveganj pri javnem naročanju, MJU, oktober 2017

Milena Basta Trtnik je v sodelovanju s Transparency International v okviru Upravne akademije, Ministrstvo za javno upravo izvedla delavnico "Omejevanje korupcijskih tveganj pri javnem naročanju" z vidika občin. Delavnica je potekala dne 12.10.2017 v Mariboru.

Pametno naročanje in JZP, Skupnost občin Slovenije, oktober 2017

Milena Basta Trtnik je sodelovala na regijskem srečanju gorenjskih županov v obliki tematske okrogle mize z naslovom Pametno javno naročanje in javno-zasebna partnerstva, ki je potekalo dne 11.10.2017. Predstavila je izzive lokalnih skupnosti v zvezi z izvajanjem javnih naročil in podeljevanja koncesij v zdravstvu.

Omejevanje korupcijskih tveganj pri javnem naročanju, MJU, oktober 2017

Milena Basta Trtnik je v sodelovanju s Transparency International v okviru Upravne akademije, Ministrstvo za javno upravo izvedla delavnico "Omejevanje korupcijskih tveganj pri javnem naročanju" z vidika občin. 

Omejevanje korupcijskih tveganj pri javnem naročanju, MJU, oktober 2017

Milena Basta Trtnik bo v sodelovanju s Transparency International v okviru Upravne akademije, Ministrstvo za javno upravo izvedla delavnico "Omejevanje korupcijskih tveganj pri javnem naročanju" z vidika občin. Delavnica bo potekala dne 2.10.2017 v Ljubljani.
vljudno vabljeni!

Strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, september 2017

Milena Basta Trtnik je  v okviru usposabljanja za dodatne kvalifikacije Strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji, dne   25. 9. in 26.9.  izvedla izobraževanje v II. in III. modulu usposabljanj za dodatne kvaliikacije.

Organizator usposabljanja je Uradni list RS.

 

Kongres javnega naročanja, Uradni list RS, september 2017

Milena Basta Trtnik je na Kongresu javnega naročanja, ki je potekal 13.9. in 14.9. 2017 v Portorožu izvedla predavanje z naslovom "Postavljanje referenčnih pogojev v razpisni dokumentaciji (v primeru ponudbe s podizvajalci, skupna ponudba)". Organizator dogodka je bil Uradni list RS.

 

Nadzor nad pravilnostjo v postopkih javnega naročanja, Uradni list RS, junij 2017

Milena Basta Trtnik je dne 15.6.2017 izvedla predavanje z naslovom "KRŠITVE S PODROČJA ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU" v okviru seminarja Nadzor nad pravilnostjo v postopkih javnega naročanja. Organizator dogodka je bil Uradni list RS. 

Omejevanje korupcijskih tveganj pri javnem naročanju, MJU, junij 2017

Milena Basta Trtnik je v sodelovanju s Transparency International Slovenija izvedla izobraževanje s področja omejevanja korupcijskih tveganj pri javnem naročanju na področju zdravstva. Organizator dogodka je Ministrstvo za javno upravo

Omejevanje korupcijskih tveganj pri javnem naročanju, MJU, junij 2017

Milena Basta Trtnik je v sodelovanju s Transparency International Slovenija izvedla izobraževanje s področja omejevanja korupcijskih tveganj pri javnem naročanju na področju zdravstva. Organizator dogodka je Ministrstvo za javno upravo

Omejevanje korupcijskih tveganj pri javnem naročanju; MJU, junij 2017

Milena Basta Trtnik je v sodelovanju s Transparency International Slovenija izvedla izobraževanje s področja omejevanja korupcijskih tveganj pri javnem naročanju na področju zdravstva. Organizator dogodka je Ministrstvo za javno upravo.

Omejevanje korupcijskih tveganj pri javnem naročanju, MJU, maj 2017

Milena Basta Trtnik je v sodelovanju s Transparency International Slovenija izvedla izobraževanje s področja omejevanja korupcijskih tveganj pri javnem naročanju na področju zdravstva. Organizator dogodka je Ministrstvo za javno upravo.

Izjeme od uporabe ZJN-3, Skupnost občin Slovenije, april 2017

Milena Basta Trtnik je dne 20.4.2017 izvedla seminar na temo Izjeme od uporabe ZJN-3. Organizator dogodka je bila Skupnost občin Slovenije.

 

Vse o naročilu male vrednosti in pogajanjih, Uradni ilst RS, april 2017

Milena Basta Trtnik je dne 18.4. 2017 izvedla seminar z naslovom Vse o naročilu male vrednosti in pogajanjih. Organizator dogodka je bil Uradni list RS.

 

Oddaja ponudbe na Hrvaškem po novem ZJN, Uradni list RS, april 2017

Milena Basta Trtnik, je dne 10.4.2017 izvedla seminar z naslovom "Oddaja ponudbe na Hrvaškem po novem ZJN"

Organizator dogodka je bil Uradni lst RS.

Posebnosti javnih naročil na področju zdravstva in socialnega varstva, EDUCA, april 2017

Milena Basta Trtnik je dne 6.4.2017 predavala na kongresu Sodobna poslovna sekretarka/administratorka v zdravstvu in socialnem skrbstvu, ki bo potekal dne 5. in 6.4.2017 v Rogaški Slatini. Naslov predavanja je Posebnosti javnih naročil na področju zdravstva in socialnega varstva.

Organizator dogodka je bila EDUCA Izobraževanje.

Dnevi prakse javnih naročil- Strokovno srečanje naročnikov in ponudnikov v postopkih javnega naročanja, Uradni list RS, marec 2017

Milena Basta Trtnik jeo na dvodnevni delavnici Dnevi prakse javnih naročil- Strokovno srečanje naročnikov in ponudnikov v postopkih javnega naročanja dne 30.3.2017 izvedla predavanje z naslovom Merila za izbor pri javnem naročanju projektiranja, javnem naročilu gradnje in javnem naročilu nadzora.

Organizator dogodka je bil Uradni list RS.

 

Javna naročila pod mejnimi vrednostmi EU (naročila male vrednosti), MJU Upravna akademija, marec 2017

Milena basta Trtnik je dne 21.3.2017 izvedla seminar z naslovom Javna naročila pod mejnimi vrednostmi EU (naročila male vrednosti).

Organizator seminarja je bilo Ministrstvo za javno upravo, Upravna akademija.

Kako oddati ponudbo na javno naročilo po ZJN-3?, Združenje invalidskih podjetij Slovenije, marec 2017

Milena Basta Trtnik je dne 7.3.2017 izvedla izboraževanje z naslovom Kako oddati ponudbo na javno naročilo po ZJN-3?. Organizator dogodka je bilo Združenje invalidskih podjetij Slovenije.

ZJN-3 skozi prakso Državne revizijske komisije, Skupnost občin Slovenije, februar 2017

Milena Basta Trtnik je dne 14.2.2017 izvedla seminar ZJN-3 skozi prakso Državne revizijske komisije. Organizator dogodka je bila Skupnost občin Slovenije.

2016

Nova pravila javnega naročanja (ZJN-3) v praksi , Center za izobraževanje, Verlag Dashöfer, november 2016


Milena Basta trtnik je dne 22.11.2016 izvedla seminar z naslovom Nova pravila javnega naročanja (ZJN-3) v praksi. Organizator dogodka je bil Center za izobraževanje, Verlag Dashöfer.

Posvet o javnem naročanju, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, november 2016

Milena Basta Trtnik je dne 9.11.2016 s temo Spremembe pogodbe po ZJN-3 predavala na Posvetu o javnem naročanju, ki ga je organiziralo Združenje zdravstvenih zavodov Republike Slovenije.

Oddaja ponudbe in pravno varstvo na Hrvaškem, november 2016

Milena Basta Trtnik je s hrvaških kolegom Miljenkom Cvitanovićem izvedla izboraževanje za ponudnike, ki želijo oddajati ponudbe v Republiki Hrvaški in biti izbrani. Izobraževanje je potekalo dne 9.11.2016. Organizator dogodka je bil Uradni list RS.

Aktualna vprašanja ZJN-3, Skupnost občin Slovenije, oktober 2016

Milena Basta Trtnik je dne 5.10.2016 izvedla seminar z naslovom Aktualna vprašanja ZJN-3. Organizator dogodka je bila Skupnost občin Slovenije.

Kongres javnega naročanja, Uradni list RS, september 2016

Milena Basta Trtnik je predavala na Kongresu javnega naročanja na temo Vse posebnosti javnega naročanja na infrastrukturnem področju, ki je potekal dne 13. in 14. 9. 2016 v Portorožu. Organizator dogodka je bil Uradni list RS.

Javno naročanje po novem v vzgojnih in izobraževalnih zavodih, Uradni list RS, junij 2016

Milena Basta Trtnik je dne 8.6.2016 izvedla seminar usmerjen na področje javnega naročanja v vzgojnih in izobraževalnih zavodih.

Organizator dogodka je bil Uradni list RS.

Nova pravila javnega naročanja (ZJN-3) v praksi , Center za izobraževanje, Verlag Dashöfer, maj 2016

Milena Basta trtnik je dne 18.5.2016 izvedla seminar z naslovom Nova pravila javnega naročanja (ZJN-3) v praksi. Organizator dogodka je bil Center za izobraževanje, Verlag Dashöfer.

Priprava dokumentacije po ZJN-3, Združenje ravnateljic in ravnateljev Osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije, maj 2016

Milena Basta Trtnik je dne 13.5.2016 izvedla praktično delavnico Priprava dokumentacije po ZJN-3. Organizator dogodka je bilo Združenje ravnateljic in ravnateljev Osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije.

Nov Zakon o javnem naročanju, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, maj 2016

Milena Basta Trtnik je dne 3.5.2016 izvedla izobraževanje z naslovom Nov Zakon o javnem naročanju. Organizator dogodka je bila Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine.

Sodobno računovodstvo v vzgoji in izobraževanju, EDUCA Izobraževanje, april 2016

Aljoša Trtnik je dne 21. 4.2016 predaval na kongresu Sodobno računovodstvo v vzgoji in izobraževanju na temo Sodila za razmejevanje med tržno dejavnostjo in javno službo v vzgoji in izobraževanju, Milena Basta Trtnik je predavala na temo Nov Zakon o javnem naročanju ZJN-3 iz računovodskega vidika. Organizator dogodka je bil zavod EDUCA IZOBRAŽEVANJE.

ZJN-3 VELJA! KAKO NAPREJ?, Skupnost občin Slovenije, april 2016

Milena Basta Trtnik je dne 20.4.2016  izvedla seminar, s praktičnimi napotki za pravilno pripravo dokumentacije v zvezi z naročilom, z naslovom ZJN-3 VELJA! KAKO NAPREJ?. Organizator dogodka je bila Skupnost občin Slovenije.

Predstavitev ZJN-3, Inženirska zbornica Slovenije, april 2016

Milena Basta Trtnik je dne 14.4.2016 izvedla seminar Predstavitev ZJN-3 z arhitekturnega in grabenega vidika na Inženirski zbornici Slovenije.

Predstavitev Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) - praktični vidik za ponudnike, Območna Obrtno-podjetniška zbornica Slovenj Gradec, april 2016

Milena Basta Trtnik je dne 12.4.2016 izvedla seminar Predstavitev NOVEGA Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), praktični vidik za ponudnike. Organizator dogodka je bila Območna Obrtno podjetniška zbornica Slovenj Gradec.

Predstavitev Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) - praktični vidik za ponudnike, Obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana, april 2016

Milena Basta Trtnik je dne 6.4.2016 izvedla seminar Predstavitev NOVEGA Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), praktični vidik za ponudnike. Organizator dogodka je  bila Obrtno podjetniška zbornica Ljubljana.

Predstavitev novega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), Združenje delodajalcev Slovenije, april 2016

Milena Basta Trtnik je dne 1.4.2016 izvedla seminar z naslovom Predstavitev novega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), ki bo pričel veljati 1.4.2016. Organizator dogodka je bilo Združenje delodajalcev Slovenije.

Predstavitev novega ZJN-3, seminar s knjigo, Uradni list RS, marec 2016

Milena Basta Trtnik je dne 30.3.2016 predavala na seminarju Predstavitev novega ZJN-3, seminar s knjigo. Organizator dogodka je bil Uradni list RS.

Priprava ponudbe po novem Zakonu o javnem naročanja (ZJN-3), Štajerska gospodarska zbornica, marec 2016

Milena Basta Trtnik jr dne 22.3.2016 izvedla seminar Priprava ponudbe po novem Zakonu o javnem naročanja (ZJN-3), kjer so bileo jasno in praktično predstavljene bistvene novosti ZJN-3, katerih poznavanje je za pripravo ponudbe v postopku javnega naročila nujno.

Organizator dogodka je bila Štajerska gospodarska zbornica.

Predstavitev novega ZJN-3, seminar s knjigo, Uradni list RS, marec 2016

Milena Basta Trtnik je dne 16.3. 2016. predavala na seminarju Predstavitev novega ZJN-3, seminar s knjigo. Organizator dogodka je bil Uradni list RS.

Predstavitev novega ZJN-3, seminar s knjigo, Uradni list RS, marec 2016

Milena Basta Trtnik je dne 9.3. 2016 predavala na seminarju Predstavitev novega ZJN-3, seminar s knjigo. Seminar bo potekal v Kopru. Organizator dogodka je bil Uradni list RS.

Predstavitev novega ZJN-3, seminar s knjigo, Uradni list RS, marec 2016

Milena Basta Trtnik je  dne 3.3. 2016 predavala na seminarju Predstavitev novega ZJN-3, seminar s knjigo. Organizator dogodka je  bil Uradni list RS.

KONGRES JAVNEGA PRAVA; Poslovanje subjektov javnega prava, Uradni list RS , februar 2016

Aljoša Trtnik je bil programski vodja uspešno izvedenega Kongresa javnega prava; Poslovanje subjektov javnega prava. Aljoša Trtnik je na kongresu predaval o Problematiki evidentiranja prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti. Milena Basta Trtnik pa je a kongresu predavala o In house in public-public cooperation po ZJN-3. Kongres javnega prava je potekal dne 10.2. in 11.2. 2016 v Ljubljani.

Predstavitev novega ZJN-3, seminar s knjigo, Uradni list RS , februar 2016

Milena Basta Trtnik je dne 9.2. predavala na seminarju Predstavitev novega ZJN-3, seminar s knjigo. Organizator dogodka je bil Uradni list RS, 

Predstavitev novega Zakona o javnem naročaju: ZJN-3, Mednarodni center za prenos znanja, februar 2016

Milena Basta Trtnik je dne 5.2. 2016 izvedla seminar z naslovom Predstavitev novega Zakona o javnem naročaju: ZJN-3. Organizator dogodka je bil Mednarodni center za prenos znanja ( http://mcpz.si/)

Predstavitev novega ZJN-3, seminar s knjigo, Uradni list RS , februar 2016

Milena Basta Trtnik je dne 3.2.2016 predavala na seminarju Predstavitev novega ZJN-3, seminar s knjigo, organizator je Uradni list RS.

Predstavitev novega ZJN-3, Uradni list RS , januar 2016

Milena Basta Trtnik je dne 26.2.2016 predavala na seminarju Predstavitev novega ZJN-3. Organizator dogodka je bil Uradni list RS.

Predstavitev novega ZJN-3, Uradni list RS , januar 2016

Milena Basta Trtnik je dne 12.1.2016 predavala na seminarju Predstavitev novega ZJN-3. Organizator dogodka je bil Uradni list RS,

Izvedba internih izobraževanj, januar 2016

Milena Basta Trtnik in Aljoša Trtnik sta v letu 2016 izvedla večje število internih izobraževanj s področja javnih naročil, poslovanja subjektov javnega prava, javno-zasebnega partnerstva in koncesij.

2015

Predstavitev novega Zakona o javnem naročanju: ZJN-3, Skupnost občin Slovenije, december 2015

Milena Basta Trtnik je z mag. Urško Skok Klima izvedla seminar Predstavitev novega Zakona o javnem naročanju: ZJN-3. Organizator dogodka je bila Skupnost občin Slovenije, prijave možne na https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/11/vabilo-sos_zjn-3.pdf.

Building Integrity in the Defence and Related Security Sector: Risks and Solutions in Procurement and Defence Acquisition, NATO, december 2015

Milena Basta Trtnik je predavala na delavnici z naslovom “Building Integrity in the Defence and Related Security Sector: Risks and Solutions in Procurement and Defence Acquisition” v organizaciji NATO v Podgorici (http://www.mod.gov.me/vijesti/155307/Odrzana-radionica-o-izgradnji-integriteta-u-sektoru-odbrane-i-bezbjednosti.html)

Kako transparentna je poraba javnih sredstev, Transparency International Slovenija v sodelovanju z BONORUM d.o.o., november 2015

Transparency International Slovenija v sodelovanju z Bonorum d.o.o. organiziral konferenco
Kako transparentna je poraba javnih sredstev?,
ki je potekala dne 27.novembra 2015 v prostorih Ekonomske fakultete v Ljubljani.


Milena Basta Trtnik je vodila panel Konkretni primeri kršitev transparentnosti pri javnih naročilih in podeljenih koncesijah,

Aljoša Trtnik pa jeo sodeloval kot udeleženec na panelu z naslovom Tveganja pri izvajanju tržne dejavnosti izvajalcev javnih služb in avtorskih honorarjev.

 

Dnevi gradbenega prava, Uradni list RS, november 2015

Milena Basta Trtnik je predavala in vodila sekcijo
Javna naročila kot glavni vir gradbenih poslov na Dnevih gradbenega prava,
ki so potekali dne 25. in 26. novembra 2015 v Laškem. Organizator dogodka je Uradni list RS v sodelovanju z GZS.

 

Oddaja ponudbe in pravno varstvo na Hrvaškem, Uradni list RS, november 2015

Predstavitev osnutka novega Zakona o javnem naročanju in njegovih ključnih novosti, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, november 2015

Bistvene novosti predloga ZJN-3 in aktualna praksa DKOM, Skupnost občin Slovenije, oktober 2015

Nova direktiva, praksa DKOM in konkurenčno- pravni vidiki postopkov oddaje javnih naročil, Založba Forum Media, junij 2015

Javno naročanje v vzgoji in izobraževanju, EDUCA izobraževanje d.o.o., maj 2015

1. Mednarodni kongres javnega naročanja, Uradni list RS, april 2015

Oddaja ponudbe v postopku oddaje javnega naročila na Hrvaškem, Uradni list RS, april 2015

Kako oddati popolno ponudbo na javno naročilo, Monotro, razvojni center poslovnih izobraževanj, d.o.o., marec 2015

Bomo pri implementaciji tokrat uspešnejši?, Državni svet Republike Slovenije v soorganizaciji z BONORUM d.o.o., februar 2015

Naročilo male vrednosti in postopek s pogajanji, Skupnost občin Slovenije, februar 2015

2014

Kako oddati popolno ponudbo na javno naročilo, Monotro, razvojni center poslovnih izobraževanj, d.o.o, november 2014

Javno naročanje v vzgoji in izobraževanju (v praksi) za poslovne sekretarke, izobraževalna konferenca, EDUCA izobraževanje d.o.o, oktober 2014

Novosti na področju javnega naročanja, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, september 2014

Možna ravnanja ponudnikov, ko so določbe razpisne dokumentacije nezakonite, Kongres javnih naročil, Uradni list, september 2014

Novosti na področju javnega naročanja, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, september 2014

Možna ravnanja ponudnikov, ko so določbe razpisne dokumentacije nezakonite, Kongres javnih naročil, Uradni list, september 2014

Izvedba postopka javnega naročila, Skupnost občin Slovenije, september 2014

Uporaba notranjih (in-house) razmerij, podelitev koncesije in predstavitev direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb, Kongres lokalnih skupnosti, Uradni list RS, maj 2014

Sveženj novosti na področju javnih naročil, Uradni list RS, april 2014

Oddaja popolne ponudbe v postopku oddaje javnega naročila, Štajerska gospodarska zbornica, april 2014

Kaj mora vedeti računovodja iz vzgoje in izobraževanja o javnem naročanju?, EDUCA izobraževanje d.o.o., april 2014

Oddaja ponudbe v postopku oddaje javnega naročila na Hrvaškem, Uradni list RS, marec 2014

Kako oddati ponudbo na javno naročilo s predstavitvijo novele ZJN-2E!, Monotro, razvojni center poslovnih izobraževanj, d.o.o., , marec 2014

Pravno varstvo v postopku oddaje javnega naročila, Združenje občin Slovenije, januar 2014

Problematika javnih naročil v gradnjah, Obrtno-podjetniška zbornica (okrogla miza), januar 2014