Izobraževanja

2019

Strokovnjak za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, januar 2019

Milena Basta Trtnik bo kot predavateljica sodelovala v dveh modulih usposabljanja za pridobitev strokovne kvalifikacije "Strokovnjak za oddajo javni naročil v Republiki Sloveniji". Organizator usposabljanja je Uradni list RS, prijave možne na https://www.uradni-list.si/izobrazevanja/dodatna-kvalifikacija/strokovnjakstrokovnjakinja-za-oddajo-javnih-narocil-v-republiki-sloveniji-4

Vljudno vabljeni. 

 

Novosti na področju javnega naročanja po 1.11.2018 in aktualna praksa DKOM, Združenje delodajalcev Slovenije, januar 2019

Milena Basta Trtnik bo z odvetnico Tanjo Glušič dne 18.1.2019 izvedla seminar z naslovom Novosti na področju javnega naročanja po 1.11.2018 in aktualna praksa DKOM, Organizator dogodka je Združenje delodajalcev Slovenije, prijave možne na https://www.zds.si/si/izobrazevanje/242134/detail.html

Vljudno vabljeni. 

Izvajanje Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) z uredbo v praksi, Skupnost občin Slovenije, januar 2019

Predstavnika družbe Bonorum d.o.o., Milena Basta Trtnik in Aljoša Trtnik bosta dne 15.1.2019 izvedla praktično delavnico z naslovom "Izvajanje Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) z uredbo v praksi".  Organizator dogodka je Skupnost občin Slovenije, prijave možne na https://skupnostobcin.si/dogodek/izvajanje-zakona-o-stvarnem-premozenju-drzave-in-samoupravnih-lokalnih-skupnosti-zspdsls-1-z-uredbo-v-praksi/


Vljudno vabljeni.