Izobraževanja

2019

Javna naročila na sodišču in državnem tožilstvu, Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, november 2019

Milena Basta Trnik bo dne 29.11.2019 izvedla izobraževanje predsednike in direktorje sodišč ter direktorje tožilcev,  ki jih organizira Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju.